چهار شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ (۱۳۹۷/۰۳/۰۲)
Wednesday , مي 23 , 2018 (2018/05/23)

متقاضیان مدرس دوره، در صورتیکه بخواهید اطلاعات ثبت نام اینترنتی خود را ویرایش کنید در کادر مقابل برای نام کاربری کد ملی و سپس در قسمت رمز کد رهگیری ودر کادر زیرین آن گزینه متقاضیان مدرسی دوره ها را انتخاب نمایید

Copyright © 1393 Version.4.1
Lms.Kaico.IR
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
سهامی خاص


ورود به بخش مدیریت

ورود به سامانه
کد پرسنلی :
رمز عبور (کد پرسنلی) :
کد امنیتی مقابل :

کاربر :


ورود به :


فراموش کردن رمز ارتباط با پشتیبانی